Toimeksiannot

Otan vastaan toimeksiantoja luennoijana ja esitelmöijänä. Aihepiirit: kirjallisuus, taide, filosofia ja teologia, ihmisenä eläminen kaikessa laajuudessaan.

Suunnittelen ja toteutan myös pitempikestoisia seminaareja.

Minulla on kolmen vuosikymmenen kokemus yliopisto- ja korkeakoulutason luennoitsijana. Olen järjestänyt lukuisia seminaareja, joiden tavoitteena on ollut edistää luovaa ajattelua ja kyseenalaistavaa uudelleen arviointia. Palautteesta päätellen olen useimmiten onnistunut. Entisenä tietokoneohjelmistojen suunnittelijana ja käyttöönoton kouluttajana otan edelleen mielelläni vastaan koulutustehtäviä myös liike-elämän puolelta.